REGULAMIN
OKW MEWA

Wynajmując u nas pobyt automatycznie zgadzasz się z poniższym regulaminem

I ZASADY REZERWACJI

Postanowienia Ogólne
 1. Firma Ośrodek Kolonijno-Wczasowy "Mewa"  Z. A. J. N. Żoła z siedzibą w Niechorzu przy ul. Leśnej 8 NIP 857-16-99-055 jest właścicielem apartamentów oraz świadczy usługi dla osób prawnych oraz fizycznych, polegające na wynajmowaniu ich do celów wypoczynkowych.
 2. Dane kontaktowe: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. +48 91 38 63 487, tel. kom. +48 695 194 476, +48 722 330 222
 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA" jest integralną częścią umowy.
 4. Gość dokonując rezerwacji telefonicznie, poprzez stronę internetową, portale pośredniczące, pocztę elektroniczną, lub osobiście w recepcji Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA", potwierdza iż zapoznał się z regulaminem i w pełni go akceptuje.

Definicja pojęć

 • Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA": Firma będąca właścicielem oraz świadcząca usługi wynajmu apartamentów
 • Gość: osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego tj. do wynajmu pokoju, apartamentu, domku letniskowego
 • Zadatek: opłata w wysokości 30% ceny za usługę

Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacji pokoju, apartamentu, domku letniskowego można dokonać za pośrednictwem systemu rezerwacji online na stronie internetowej www.mewa-niechorze.pl, portalu pośredniczącego, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. 
 2. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 3. W celu dokonania rezerwacji przez system ON-LINE należy podać datę przyjazdu oraz wyjazdu, liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci), imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, planowaną godzinę przyjazdu, dane do faktury VAT, w szczególności NIP, jeśli faktura VAT będzie wymagana.
 4. Płatności zadatku realizowane są bezgotówkowo przez system Przelewy24 wyberając z listy swój bank -  po zalogowaniu się do swojego konta bankowego i potwierdzeniu wpłaty zadatku przelewem. Zadatek w wysokości 30% wartości pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za potwierdzoną (bez możliwości zwrotu zadatku zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Rezerwację uznaje się za niepotwierdzoną w przypadku dokonania jej przez automatyczny system rezerwacji bez zapłaty zadatku za dany pobyt.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Rezerwacji bez podania przyczyny.
 6. Rezerwację w systemie ON-LINE uznaje się za ważną gdy zadatek w wysokości 30% kwoty całego pobytu, wpłynie na konto firmowe  Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA"w ciągu 24 godzin.

  Wpłata zadatku na poniższe dane:

  nr konta: 18 9376 0001 0010 4955 2002 0001

  OKW MEWA

  72-350 Niechorze

  ul. Leśna 8

  W tytule przelewu prosimy wpisać termin rezerwacji i imię i nazwisko osoby rezerwującej.

 7. Do zawarcia umowy między Gościem, a Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA" dochodzi w momencie wpłynięcia zadatku na konto firmowe, oraz potwierdzeniu rezerwacji przez automatyczną wiadomość email.
 8. Brak wpłaty zadatku w ciągu 24 godzin skutkuje całkowitą automatyczną anulacją rezerwacji.
 9. Gość ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu zadatku (odwołania rezerwacji) do 90 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu odstąpienie od umowy przez Gościa skutkuje zatrzymaniem zadatku przez - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA", zadatek jest zwracany na konto bankowe Gościa, w wysokości wpłaconego zadatku.
 11. W przypadku wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 12. Gość w dniu przyjazdu zobowiązany do dopełnienia formalności meldunkowych, oraz do uiszczenia pełnej opłaty za pobyt.
 13. Za skrócenie prze Gościa wykupionego pobytu, Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA" nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
 14. Odmowa wypełnienia formalności meldunkowych jest równoznaczna z zerwaniem umowy z winy Gościa i zachowaniem opłaty przez Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA".
 15. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany do zdania pokoju, apartamentu, domku letniskowego pracownikowi obsługi Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA".

 

II ZASADY POBYTU

 1. Doba w apartamentach zaczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00.
 3. Dzieci do 13 roku życia muszą przebywać pod stałą opieką rodzica lub opieką opiekuna prawnego.
 4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. W Ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia.
 6. Osoby niezameldowanie w Ośrodku mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu tej sytuacji pracownikowi recepcji campingu, wyłącznie w godzinach od 10.00 do 22.00.
 7. Rozpalanie grilla możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika recepcji, w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych.
 8. Zezwala się na pobyt zwierząt w apartamentach z pewnymi zastrzeżeniami.
  • Pies na terenie ośrodka musi być na smyczy i pełną kontrolą właściciela
  • Zabrania się pozostawiania zwierzęcia bez opieki w apartamentach jak i na terenie całego Ośrodka Kolonijno - Wczasowego "MEWA"
  • Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innym osobą przebywającym w apartamentach jak i na terenie całego Ośrodka
  • Gość jest zobowiązany do natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości po swoim zwierzęciu
  • Za wszelkie szkody wyrządzone w Ośrodku lub na terenie Ośrodka przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia
 9. Wszelkie usterki i szkody w pokojach, apartamentach, domkach letniskowych należy zgłaszać niezwłocznie w recepcji Ośrodka.

 

 

 

 

III PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "MEWA" ul. Leśna 8, Niechorze 72-350

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

IV REGULAMIN BASENU REKREACYJNEGO OKW MEWA

 1. Administratorem basenu jest właściciel kompleksu OKW MEWA z siedzibą w Niechorzu.

 2. Basenem na potrzeby niniejszego regulaminu określamy nieckę basenu, wraz z brodzikiem, atrakcjami wodnymi, dwustrefową plażą.

 3. Plaża basenu podzielona jest na dwie strefy:

 • Strefa I przylegająca do niecki basenowej (betonowe płyty wraz z drewnianymi tarasami) – dostępna dla wszystkich korzystających z basenu,

 • Strefa II – Pergole wraz z drewnianym tarasem przeznaczona dla indywidualnych wczasowiczów wypoczywających w OKW MEWA,

 1. Basen jest dostępny wyłącznie dla gości hotelowych OKW MEWA przez cały tydzień w godzinach od 10:00 do godz. 18:00.

 2. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 3. Basen posiada wymiary:

 • długość -19 metrów

 • szerokość 10 metrów

 • głębokości od 130 cm do 180 cm.

 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się Regulaminem basenu oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania znajdujących się na nim urządzeń.

 2. Regulamin basenu OKW MEWA znajduje się na stronie internetowej www.mewa-niechorze.pl

 3. Z basenu mogą korzystać osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane mające zakwaterowanie w OKW MEWA.

 4. Obowiązek zapoznania z regulaminem w przypadku grup zorganizowanych spoczywa na opiekunie lub kierowniku grupy.

 5. Za skutki nieregulaminowych działań uczestników grup przebywających na terenie basenu, odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.

 1. Korzystanie z basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu OKW MEWA.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU ODKRYTEGO OKW MEWA

 1. Z basenu można korzystać tylko w obecności ratowników.

 2. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania harmonogramu czasowego korzystania z basenu uwzględniającego godzinowe rezerwacje basenu dla wszystkich wypoczywających w ośrodku tj. grup zorganizowanych typu kolonie a także wczasowiczów indywidualnych.

 3. Brodzik jest obiektem, na którym mogą przebywać dzieci do lat 10, wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

 4. Sygnałem alarmowym oznaczającym konieczność wyjścia z wody na wypadek akcji ratowniczej lub innego zagrożenia jest dźwięk dzwonka (syreny, gwizdka lub wezwanie poprzez urządzenie nagłaśniające).

 5. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z basenów wyłącznie w jednorazowych pieluchach przeznaczonych do kąpieli.

 6. Każda osoba korzystająca z basenów zobowiązana jest przed wejściem do wody do umycia całego ciała pod natryskiem.

 7. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, wszystkie osoby przebywające na terenie zobowiązane są podporządkować się ich nakazom.

 8. Skoki do wody z brzegu basenu oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody ratownika.

 9. Na obiekcie zabrania się:

  1. używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, niszczenia wyposażenia i oznakowania będącego na wyposażeniu,

  2. wszczynania fałszywych alarmów,

  3. hałaśliwego zachowania,

  4. zanieczyszczania wody basenowej,

  5. biegania, popychania osób oraz powodowania wszelkich sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,

  6. skakania do wody bez pozwolenia ratownika,

  7. chwytania i podtapiania uczestników kąpieli,

  8. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

  9. palenia tytoniu,

  10. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

  11. hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,

  12. wprowadzania i przebywania zwierząt,

  13. wstępu osobom, których stan wyraźnie wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających

  14. wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu,
  15. spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  16. skoków do wody bez zgody ratownika,
  17. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  18. zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
  19. używania mydła i innych środków chemicznych,


 10. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie administrator basenu nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
 13. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi wszelkich zdarzeń i nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu korzystających z pływalni.
 14. Jednorazowo przebywać na basenie może 15 osób, przekroczenie ilości osób na basenie wiąże się z jego blokadą.
 15. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych.
 16. Przed wejściem na część basenową należy bezwzględnie zmienić obuwie na klapki basenowe.

 17. Każdy przed wejściem do basenu zobowiązany jest do skorzystania z prysznica.

 18. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.

 19. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji.

 20. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu. Telefony alarmowe:
  Pogotowie 999/112
  Straż 998
  Policja 997

 21. Uczestnik kąpieli zobowiązany jest do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi wszelkich zdarzeń i nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu korzystających z pływalni.

 22. Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem basenu OKW MEWA.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie basenu.

 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na basenie odpowiedzialność ponosi dyżurny ratownik oraz w przypadku grup zorganizowanych prowadzący zajęcia instruktor, trener lub opiekun grupy.

 3. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu basenu, będą usuwane z obiektu.

 5. OKW MEWA nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia niniejszego Regulaminu.

 1. OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

 2. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. OKW MEWA ma prawo zmieniać i ograniczać w zależności od potrzeb godziny korzystania z basenu.

 2. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na terenie basenu będą usuwane z terenu basenu

 3. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez OKW MEWA prosimy składać w recepcji lub wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA dla monitoringu

 1. Administratorem systemu monitoringu OKW MEWA zwany dalej Administratorem.

 1. Dane kontaktowe : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia na terenie ośrodka OKW MEWA

 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 2. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dyrektor

OKW MEWA w Niechorzu

6


V REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI OKW MEWA

 1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Basenu OKW MEWA i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Basenu OKW MEWA oraz niniejszego Regulaminu, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.mewa-niechorze.pl

 2. Głębokość wody w wannie jacuzzi- 0,80 m

 3. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli .

 4. Wanna dostępna jest dla wszystkich klientów basenu OKW MEWA.

 5. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

 6. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.

 7. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.

 8. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

 9. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami .

 10. Dzieci do lat 15 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 11. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni ratownik basenu. Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny a także z terenu basenu OKW MEWA.

 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi

 1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 1. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

 2. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 7 osób.

 3. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. (występuje podwyższony poziom środka dezynfekującego).

 4. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

 5. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze ratownikowi.

 6. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:

 1. powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek

 2. użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany,

 3. wpychania osób do wanny,

 4. wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

 5. zanurzania głowy i twarzy,

 6. manipulowanie przy dyszach i pokrętłach,

 7. wylewania wody z wanny,

 1. Przeciwwskazania : osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją .

 2. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez OKW MEWA prosimy składać w recepcji lub wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

UWAGA!

DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

Dyrektor OKW MEWA w Niechorzu

VII

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Regulamin korzystania z saun

 2. Sauna jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego OKW MEWA oraz niniejszego Regulaminu. który zamieszczony jest na stronie internetowej www.mewa-niechorze.pl

 3. Przed wejściem do kabiny sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.

 5. W saunie mogą przebywać osoby posiadające ważne bilety/karty wstępu.

 6. Bilety wstępu można nabyć w recepcji ośrodka MEWA.

 7. Ręczniki lub prześcieradła należy pobrać i zdać do obsługi bezpośrednio na basenie lub w recepcji OKW MEWA.

 8. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 4-6 osób.

 9. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

 10. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

 11. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

 12. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.

 13. Przed wejściem do sauny należy zdjąć klapki, okulary, szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

 14. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

 15. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 1. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.

 2. Wszystkim osobom korzystającym z sauny zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

 4. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

 5. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.

 6. Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia ciała bez użycia mydła.

 7. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1 litra).

 8. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

 9. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym personel hotelu

 10. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

 11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 12. Na terenie sauny zabrania się:

a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

b) wykonywania zabiegów kosmetycznych,

c) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

e) polewania wodą lub innymi płynami/olejkami siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni,

f) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

g) wnoszenia napojów alkoholowych,

h) palenia tytoniu,

i) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

j) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 1. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać ratownikowi.

 2. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić personel hotelu

 3. OKW MEWA nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.

 4. OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez OKW MEWA prosimy składać w recepcji lub wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dyrektor

OKW MEWA w Niechorzu

VII REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Regulamin korzystania z saun

 2. Sauna jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu ogólnego OKW MEWA oraz niniejszego Regulaminu. który zamieszczony jest na stronie internetowej www.mewa-niechorze.pl

 3. Przed wejściem do kabiny sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 4. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.

 5. W saunie mogą przebywać osoby posiadające ważne bilety/karty wstępu.

 6. Bilety wstępu można nabyć w recepcji ośrodka MEWA.

 7. Ręczniki lub prześcieradła należy pobrać i zdać do obsługi bezpośrednio na basenie lub w recepcji OKW MEWA.

 8. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 4-6 osób.

 9. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

 10. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

 11. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, mydło oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

 12. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć je do sucha.

 13. Przed wejściem do sauny należy zdjąć klapki, okulary, szkła kontaktowe oraz wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

 14. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.

 15. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 1. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, kobietom w ciąży i w czasie menstruacji.

 2. Wszystkim osobom korzystającym z sauny zaleca się konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

 4. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

 5. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.

 6. Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia ciała bez użycia mydła.

 7. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut korzystając z leżaków lub ławek. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1 litra).

 8. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.

 9. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym personel hotelu

 10. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

 11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 12. Na terenie sauny zabrania się:

a) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

b) wykonywania zabiegów kosmetycznych,

c) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

d) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,

e) polewania wodą lub innymi płynami/olejkami siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni,

f) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

g) wnoszenia napojów alkoholowych,

h) palenia tytoniu,

i) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

j) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 1. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać ratownikowi.

 2. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić personel hotelu

 3. OKW MEWA nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.

 4. OKW MEWA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez OKW MEWA prosimy składać w recepcji lub wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Dyrektor

OKW MEWA w Niechorzu

Wakacje nad morzem w Domku
Logo ośrldka kolonijno wczasowego w niechorzu

Ośrodek Kolonijno - Wczasowy
"MEWA"

ul. Leśna 8
72-350 Niechorze
NIP: 8571699055

Wpłata zadatku na poniższe dane:

nr konta:
18 9376 0001 0010 4955 2002 0001

Konto dla wpłat z zagranicy:
Swift BIC GBWCPLPP
PL 18 9376 0001 0010 4955 2002 0001

REZERWACJA

tel. komórkowe:
tel. +48 695 194 476
tel. +48 502 411 881
tel. +48 722 330 222
tel. +48 609 520 780

tel. stacjonarne:
tel. +48 91 38 63 487
tel. +48 91 38 63 426

Poczta elektroniczna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W pobliżu
 • Centrum - Aleja Bursztynowa
 • Stacja kolejki wąskotorowej
 • Kanał Liwka dla wędkarzy
 • Kompleks Sportowy
 • Ścieżka rowerowa
 • Latarnia Morska
 • Gabinet Luster
 • Wystawa Lego
 • Restauracje
 • Lodziarnie
 • Sklepy
Zobacz także

© OKW Mewa All rights reserved.
realizacja i zdjęcia Robert Dajczak
dajczak.com.pl